З метою роз’яснення питань щодо виконання нових законодавчих та нормативно-правових актів Інститут післядипломної освіти та бізнесу за участю члена Нацкомфінпослуг Залєтова Олександра Миколайовича, інших представників Нацкомфінпослуг та членів Аудиторської палати України 6 березня 2019 року організував круглий стіл для аудиторів та фінансових установ, на тему:

«Обов’язковий аудит фінансової звітності на ринку фінансових послуг за 2018 рік: нові вимоги законодавчих та нормативно-правових актів».

Під час круглого столу обговорювались наступні питання:

— Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»: нові вимоги до аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, їх повноваження та обмеження, посилення контролю за аудиторською діяльністю;
новий порядок вибору аудитора для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності, заповнення та подання повідомлення фінансовою установою, що становить суспільний інтерес, про суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності (розпорядження Нацкомфінпослуг від 8.11.2018 р. № 1960);
Методичні рекомендації щодо інформації, яка стосується аудиту за 2018 рік суб’єктів господарювання, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг (проект розпорядження Нацкомфінпослуг від 19.12.2018 р.). Формування та подання (оприлюднення) фінансової (консолідованої фінансової) звітності та аудиторського висновку.

___________________________________________________

Підписано Договір про співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Інститутом післядипломної освіти та бізнесу щодо навчання та підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу.

___________________________________________________

14 березня 2018 року, за ініціативи об’єднань страховиків, фахівців у галузі охорони здоров’я, медичних закладів, громадських організацій, у м. Києві відбулося засідання круглого столу за темою: «Трансформація системи охорони здоров’я та медичне страхування в умовах впровадження Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»»

На круглому столі обговорювались наступні питання:
— Медична реформа: проблеми її впровадження та наслідки;
— Чи буде запроваджено на протязі поточного року обов’язкове медичне страхування?
— Добровільне медичне страхування та його перспективи в Україні.

Організатором заходу виступив ТОВ «Інститут післядипломної освіти та бізнесу».

___________________________________________________

Інформаційне повідомлення щодо проведення екзамену 6 грудня 2017 року на відповідність знань професійним вимогам за програмами підвищення кваліфікації

Екзаменаційна (атестаційна) комісія з проведення екзамену на відповідність знань професійним вимогам за програмами підвищення кваліфікації:

керівників та головних бухгалтерів страхових компаній;

страхових (перестрахових) брокерів;

кваліфікаційного мінімуму для осіб, які здійснюють діяльність з визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків (аварійних комісарів) при страхуванні наземних транспортних засобів (крім засобів залізничного транспорту);

кваліфікаційного мінімуму для осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками, – вирішила призначити   проведення екзамену за вказаними програмами на 06 грудня 2017 року.

ІНФОРМАЦІЯ НА САЙТІ НАЦКОМФІНПОСЛУГ

____________________________________________________

Інформаційне повідомлення щодо проведення екзамену 22 вересня 2017 року на відповідність знань професійним вимогам за програмами підвищення кваліфікації

Екзаменаційна (атестаційна) комісія з проведення екзамену на відповідність знань професійним вимогам за програмами підвищення кваліфікації, вирішила призначити проведення екзамену на 22 вересня 2017 року за програмами:

—  керівників та головних бухгалтерів фінансових компаній, які надають фінансові послуги з надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту, надання послуг з фінансового лізингу, надання послуг з факторингу, надання гарантій та поручительств, адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;

—  керівників та головних бухгалтерів ломбардів.

ІНФОРМАЦІЯ НА САЙТІ НАЦКОМФІНПОСЛУГ

_____________________________________________________

Інформаційне повідомлення щодо проведення екзамену 19 липня 2017 року на відповідність знань професійним вимогам за програмами підвищення кваліфікації

Екзаменаційна (атестаційна) комісія з проведення екзамену на відповідність знань професійним вимогам за програмами підвищення кваліфікації, вирішила призначити проведення екзамену на 19 липня 2017 року за програмами:

—  керівників та головних бухгалтерів фінансових компаній, які надають фінансові послуги з надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту, надання послуг з фінансового лізингу, надання послуг з факторингу, надання гарантій та поручительств, адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;

—  керівників та головних бухгалтерів ломбардів.

ІНФОРМАЦІЯ НА САЙТІ НАЦКОМФІНПОСЛУГ

_____________________________________________________


До уваги фінансових установ, які проходили навчання 
в Інституті післядипломної освіти та бізнесу в 2017 році!
Просимо взяти до уваги,

що Свідоцтва про складання екзамену за 2017 рік з № 3259 по 3300 та 3317, з №3400 по 3423 та 3449, 3450, а також з 3489 по 3522 на відповідність знань професійним вимогам за програмами підвищення кваліфікації керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, які надають фінансові послуги з надання послуг з фінансового лізингу, надання коштів у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту, надання гарантій та поручительств, надання послуг з факторингу, адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, отримані фахівцями, які успішно склали екзамен в 2017 році, будуть замінені на нові у з в’язку з введенням в дію постанови КМУ №913 від 07.12.2016 р. «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), яка обмежила перелік фінансових послуг, які ліцензуються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Просимо фахівців, які отримали дані свідоцтва, повернути їх в інститут та отримати взамін нові Свідоцтва.

Адміністрація Інституту

________________________________________________________

Інформаційне повідомлення щодо проведення екзамену 02 березня 2017 року на відповідність знань професійним вимогам за програмами підвищення кваліфікації

Екзаменаційна (атестаційна) комісія з проведення екзамену на відповідність знань професійним вимогам за програмами підвищення кваліфікації, вирішила призначити проведення екзамену на 02 березня 2017 року за програмами:

—  керівників та головних бухгалтерів фінансових компаній, які надають фінансові послуги з надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту, надання послуг з фінансового лізингу, надання послуг з факторингу, надання гарантій та поручительств, адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;

—  керівників та головних бухгалтерів ломбардів.

ІНФОРМАЦІЯ НА САЙТІ НАЦКОМФІНПОСЛУГ

______________________________________________________

Інформаційне повідомлення щодо проведення екзамену 17 лютого 2017 року на відповідність знань професійним вимогам за програмами підвищення кваліфікації

Екзаменаційна (атестаційна) комісія з проведення екзамену на відповідність знань професійним вимогам за програмами підвищення кваліфікації, вирішила призначити проведення екзамену на 17 лютого 2017 року за програмами:

— керівників та головних бухгалтерів страхових компаній;

— страхових (перестрахових) брокерів.

ІНФОРМАЦІЯ НА САЙТІ НАЦКОМФІНПОСЛУГ

______________________________________________________

Інформаційне повідомлення щодо проведення екзамену 14 грудня 2016 року на відповідність знань професійним вимогам за програмами підвищення кваліфікації

Екзаменаційна (атестаційна) комісія з проведення екзамену на відповідність знань професійним вимогам за програмами підвищення кваліфікації, вирішила призначити проведення екзамену на 14 грудня 2016 року за  програмами:

—  керівників та головних бухгалтерів фінансових компаній, які надають фінансові послуги з надання коштів у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту за власні кошти, фінансового лізингу, факторингу, гарантій, поручительств, обміну валют, а також інших кредитних установ;

—  керівників та головних бухгалтерів ломбардів.

Екзамен буде проводитися за адресою: м. Київ, вул. Є. Сверстюка  (М. Раскової), 13, ауд. 804 (керівників та головних бухгалтерів фінансових компаній), вул. Є. Сверстюка (М. Раскової), 11-Б, ауд. 217 (керівників та головних бухгалтерів ломбардів)  ТОВ «Інститут післядипломної освіти та бізнесу», тел./fax: (044) 516-41-94, 516-82-03

ІНФОРМАЦІЯ НА САЙТІ НАЦКОМФІНПОСЛУГ

______________________________________________________

Нацкомфінпослуг удосконалює систему пруденційного нагляду за страховими компаніями

Нацкомфінпослуг розроблено проект змін до нормативно-правових актів у сфері забезпечення платоспроможності страховиків: проекти Змін до Методики формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя та Змін до Положення про обов’язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів страховика.

ІНФОРМАЦІЯ НА САЙТІ НАЦКОМФІНПОСЛУГ

_____________________________________________________

Інформаційне повідомлення щодо проведення екзамену 27 жовтня 2016 року на відповідність знань професійним вимогам за програмами підвищення кваліфікації

Екзаменаційна (атестаційна) комісія з проведення екзамену на відповідність знань професійним вимогам за програмами підвищення кваліфікації:

—   керівників та головних бухгалтерів страхових компаній;

— кваліфікаційного мінімуму для осіб, які здійснюють діяльність з визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків (аварійних комісарів) при страхуванні наземних транспортних засобів (крім засобів залізничного транспорту);

— кваліфікаційного мінімуму для осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками, – вирішила призначити проведення екзамену за вказаними програмами на 27 жовтня 2016 року.

Екзамен буде проводитись за адресою: м. Київ, вул. Є.Сверстюка (М.Раскової), 13, ауд. 804, ТОВ «Інститут післядипломної освіти та бізнесу», тел./fax: (044) 516-41-94, 516-82-03

ІНФОРМАЦІЯ НА САЙТІ НАЦКОМФІНПОСЛУГ

_______________________________________________________

ПОРЯДОК ДЕННИЙ відкритого засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 04 жовтня 2016 року

ІНФОРМАЦІЯ НА САЙТІ НАЦКОМФІНПОСЛУГ

________________________________________________________

Інформаційне повідомлення щодо проведення екзамену 22 вересня 2016 року на відповідність знань професійним вимогам за програмами підвищення кваліфікації

Екзаменаційна (атестаційна) комісія з проведення екзамену на відповідність знань професійним вимогам за програмами підвищення кваліфікації:

—  керівників та головних бухгалтерів страхових компаній;

—  страхових (перестрахових) брокерів;

— кваліфікаційного мінімуму для осіб, які здійснюють діяльність з визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків (аварійних комісарів) при страхуванні наземних транспортних засобів (крім засобів залізничного транспорту), – вирішила призначити проведення екзамену за вказаними програмами на 22 вересня 2016 року.

Екзамен буде проводитись за адресою: м. Київ, вул. Є.Сверстюка (М.Раскової), 13, ауд. 804, ТОВ «Інститут післядипломної освіти та бізнесу», тел./fax: (044) 516-41-94, 516-82-03

ІНФОРМАЦІЯ НА САЙТІ НАЦКОМФІНПОСЛУГ