підготовка та підвищення кваліфікації керівних працівників та фахівців ринків фінансових послуг та осіб, що їх заступають;

підвищення кваліфікації для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які відповідальні за проведення фінансового моніторингу, а також працівників, залучених до прведення фінансового моніторингу, суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

Договір про співробітництво між Державною службою фінансовго моніторингу України та Інститутом післядипломної освіти та бізнесу;

Освітня програма по фінансовому моніторингу на 2021 рік;

Зразок свідоцтва про підвищення кваліфікації.

проведення наукових досліджень та надання консультаційних послуг з питань діяльності фінансових установ на замовлення державних та комерційних організацій та установ;

проведення аналітичної діяльності щодо стану та перспектив розвитку ринку фінансових послуг в Україні та світі;

здійснення діяльності щодо розповсюдження нових та новітніх технологій, та прогресивних методів щодо діяльності фінансових установ та підвищення рівня фінансових послуг;

розвиток науково-видавничої діяльності.