У грудні 1994 року з ініціативи Державного комітету у справах нагляду за страховою діяльністю та Ліги страхових організацій України з метою підвищення кваліфікації фахівців фінансових установ створений навчальний заклад.

8

Його засновниками на той час виступили:

— Ліга страхових організацій України,

— Київський Університет ім. Т.Г.Шевченка,

— Тернопільська Академія народного господарства,

— Міжнародний Центр приватизації, інвестицій та менеджменту.

За роки свого існування навчальний заклад розвивався разом зі страховим ринком та ринками небанківських фінансових послуг, розширював свою матеріально-технічну базу та методичне забезпечення, поновлював викладацький склад та збільшував кількість слухачів.

З 1997 року учбовий заклад надає освітні послуги згідно з Ліцензією Міністерства освіти і науки України на рівні кваліфікаційних вимог до підвищення кваліфікації за напрямом спеціалізації „Страхова діяльність”.

За результатами проходження ліцензування, враховуючи багату матеріально-технічну та методологічну базу, Фаховою радою Міністерства освіти і науки України з напряму „Економіка і підприємництво” від 26.03.2002 року прийняте рішення створити при навчальному закладі базову кафедру з напряму „Економіка і підприємництво” за спеціальністю „Страхова діяльність”, яка надає допомогу в методичному та інформаційно-аналітичному забезпеченні, проводить консультації для фахівців страхової справи, працівників державних установ, викладачів, аспірантів та студентів вищих учбових закладів, сприяє впровадженню дисертаційних досліджень у навчальний процес та практичну діяльність.

У 2011 році учбовий заклад змінив назву і став Товариством з обмеженою відповідальністю „ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА БІЗНЕСУ”.

Інститут має спеціалізований бібліотечний фонд з питань фінансової діяльності та страхової справи (вітчизняних та зарубіжних авторів), аналітичну та довідкову спеціальну літературу, створює бази даних, розробляє системи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності страхових компаній та інших учасників ринків фінансових послуг (перестраховиків, страхових та перестрахових брокерів, аварійних комісарів, тимчасових адміністраторів, актуаріїв, фахівців з фінансового моніторингу, а також керівників та головних бухгалтерів фінансових компаній, які надають фінансові послуги з надання коштів у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту за власні кошти, фінансового лізингу, факторингу, гарантій, поручительств, обміну валют, переказу коштів, а також інших кредитних установ, керівників та головних бухгалтерів ломбардів). Інститут співпрацює та розвиває творчі зв’язки між національними та закордонними організаціями та об’єднаннями фінансових установ та учбовими закладами.

Для забезпечення кожного з учасників навчання методичною літературою з метою більш повного розкриття тем, які вивчаються, в Інституті розробляються відповідно до тематики навчального курсу збірники інформаційно-методичних матеріалів, які узгоджуються з державним регулятором та об’єднаннями фінансових установ, такими як Ліга страхових організацій України, Українська федерація убезпечення, Асоціація „Страховий бізнес”, Асоціація фінансових установ, Всеукраїнська асоціація ломбардів та інші.

Інститут, на прохання установ та організацій, влаштовує студентів вищих навчальних закладів відповідних спеціальностей на навчальну практику до фінансових установ та сприяє їх подальшому працевлаштуванню, за договорами про співробітництво з вищими навчальними закладами та фінансовими установами.

За участю Інституту були проведені спільні семінари-практикуми, в яких брали участь провідні спеціалісти зарубіжних фінансових установ та організацій: Спілки Британських страховиків, Товариства «Фортіс Нідерланди Б.В.», Японії, Голландії, Німеччини, Австрії („Мюніх-Ре”, „Кельніш-Ре”, „Рига-Ре”) та ін.

Навчальний заклад неодноразово відзначений подяками та почесними грамотами за організацію та активну участь у проведенні освітніх та громадських заходів щодо розвитку ринків фінансових послуг в Україні, а також медалями за вклад у розвиток фінансових ринків та участь о протистоянні тероризму шляхом проведення спільно з Державною службою фінансового моніторингу навчання з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

З метою підвищення якості освітніх послуг до навчального процесу залучаються  керівники та провідні фахівці регуляторних органів, Державної податкової адміністрації України, Аудиторської палати України, Державної служби фінансового моніторингу, Національної комісії цінних паперів та фондового ринку України, інших міністерств та відомств, а також кращі представники професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів  в галузі фінансів.

Добрі результати навчання та позитивні відгуки слухачів свідчать про комфортні умови та високий рівень якості освітніх послуг.

СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ